Styrelsen

BCF Moa-Linas Styrelse 2017

Om ni vill kontakta alla i styrelsen är E-postadressen styrelsen@moa-lina.se

Ordförande
Ulla-Karin Svensson

Norrköping
070-319 21 48
ordf@moa-lina.se
Vice ordförande
Britt-Marie Samuelsson

Linköping
073-161 16 09
vice_ordf@moa-lina.se
Sekreterare
Anita Aktanius
Mantorp
076-635 93 55
sekr@moa-lina.se
Ledamot/Vice sekreterare
Maritha Wikenbäck

Linköping
073-673 70 62
vice_sekr@moa-lina.se
Ledamot/Medlemsansvarig
Clary Lindman
Norrköping
070-374 73 65

medl_ansv@moa-lina.se
Suppleant/Ansv.webbinfo
Sofia Weineholm
Sturefors
070-835 98 70
sofia@moa-lina.se
Kassör
Helene Lindén

Norrköping
073-060 25 55
kassor@moa-lina.se
Ledamot
Susanna Enifena
Linköping
070-314 66 22
ledamot@moa-lina.se
Suppleant
Liselotte Thornell
Linköping

070-365 07 31
suppleant_1@moa-lina.se
Suppleant
Kersti Haraldsson
Linköping
070-842 53 12
suppleant_2@moa-lina.se
Adjungerad
Elizabeth Åkesson

Linköping
070-550 82 98
adjung@moa-lina.se
Stödpersoner (länk mer info)
Anita Aktanius
Sofia Weineholm
Elizabeth Åkesson
Inga Ekström