Stödpersoner

Samtal med stödperson

För dig som nyss fått besked om eller behandlas för bröstcancer, finns vi stödpersoner i Bröstcancerföreningen Moa-Lina, Östergötland. Vi är alla bröstcancer behandlade, har speciell utbildning för stödpersoner och vi har tystnadsplikt. Vi stödjer gärna dig i dina funderingar och delar med oss av våra egna erfarenheter. Du kan ringa eller maila vem som helst av oss.

Namn

Telefon.nr.

E-post

Född

Op./rekonstruktion

Anita Aktanius 076-635 93 55 anita@moa-lina.se 1970 2013
Elizabeth Åkesson 070-550 82 98 elizabeth@moa-lina.se 1960 2013
Inga Ekström 013-15 51 25 1932 1970,1972
Sofia Weineholm – stödansv. 070-835 98 70 sofia@moa-lina.se 1976 2008,2011/2010
Amie Fahlander 073-751 23 07 amie@moa-lina.se 1957 2014
Presentation av oss stödpersoner

Närståendestödjare

Inom bröstcancerföreningen Moa-Lina finns även närståendestödjare för dig som är partner, barn, syskon, förälder, vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos. Närståendestödjare är en person vars livskamrater har drabbats av bröstcancer och som känt att han vill vara ett stöd för andra. Han har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie stödpersoner genomgår och har också moralisk tystnadsplikt.

Carl Gustav Pettersson
0121-107 09 / 070-576 98 31