Stöd oss

Moa-Lina Bröstcancerföreningen i Östergötland – är en underorganisation till BRO (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation).

Vi bedriver såväl stödjande verksamhet som gemensamma aktiviteter för att ge våra medlemmar en direktkontakt av personer, som själva är eller har varit drabbade av bröstcancer.

Vi fokuserar på att skapa en positiv gemenskap, och visa på möjligheter.

Vi har en kontinuerlig dialog med sjukvården inom Östergötland om såväl den aktuella vårdsituationen som den kommande. Vi försöker att vara en resurs för LiO i detta avseende och har givetvis medlemmarnas bästa i fokus.

Av våra insamlade medel går hälften till forskning, hälften tillfaller föreningen till aktiviteter för medlemmarna.

Alla gåvor tas tacksamt emot, små som stora!
P
ostgiro konto 925 80-0
Moa-Lina Bröstcancerföreningen i Östergötland
Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Blankett Ansökan om bidrag ur Minnesfonden