Ordförande har ordet

Nu är det dags för en ny termin avseende våra caféträffar och friskvårdsaktiviteter.  Det är också dags för betalning av medlemsavgift 2017, inbetalningskort kommer att skickas ut under januari. Liksom förra året kommer det att gå via föreningstjänst med  bankgiro 376-6938 som mottagare.
Det är också dags för årsmöte, kontakta gärna valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon till styrelsearbete. Sammankallande i valberedningen är Barbro Nordström, tfn 0703-373176 eller barbro.n@bredband.net. 

Så lägger vi på nytt ett år bakom oss. Vi har fortsatt med påverkansarbetet i vården med får vi kanske erkänna blandat resultat. Det är svårt att få till förändringar samtidigt som vi upplever att vi blir lyssnade på och att våra synpunkter vävs in i de förändringar som genomförs. Den stora förändring som införs nu är Standardiserat Vårdförlopp, SVF, som är tänkt för alla cancerdiagnoser och som ska säkerställa en likvärdig vård över hela landet. Bröstcancer har genom bröstcancerprocessen redan tagit flera steg. Det som vi fortfarande ser som ett viktigt förbättringsområde är väntetider och en kontaktsköterska under hela vårdprocessen. Vi arbetar också med att få fler rehabiliteringsmöjligheter, tyvärr ser det för närvarande ut som om detta går åt fel håll. Vi ger oss inte utan kämpar på.

Aktiviteterna under hösten har fortsatt med vattengympa och yoga i Linköping, Motala och Norrköping. Caféträffarna besöks tyvärr av allt färre personer, hör gärna av er till kontaktpersonerna nedan om ni har idéer om hur vi kan få fler besökare, nya ställen, andra dagar, annan form osv. Vi har tagit fram en affisch med information om Moa-Lina som vi har fått sätta upp på onkologen. Tyvärr ökar vi inte antalet medlemmar i den utsträckning vi skulle önska, ju fler vi är desto större värde får vår röst i vården, så vi hoppas att affischen kan vara ett sätt att få flera medlemmar. Oktoberkampanjen har löpt på som vanligt, något lägre intäkter år 2016 än år 2015. Nyheten år 2016 med Swish har i alla fall förbättrat försäljningen på vissa ställen, samtidigt finns det önskemål om fler och nya produkter. Det är dock något som BRO är försiktiga med då det är förenat med stora kostnader att ta fram nya produkter. Finns en grupp som arbetar med detta med representanter från föreningarna.

Vill passa på att önska alla Ett Gott Nytt År!
Moa-Linas Ordförande Ulla-Karin Svensson
070-319 21 48

ordf@moa-lina.se