Medlemskap

Du är alltid välkommen som medlem eller stödmedlem

Det kan också vara en anhörig, arbetskamrat eller annan intresserad som vill stödja vår förening.

Våra främsta uppgifter är dialog, samverkan och påtryckning gentemot vården. Ju fler vi är ju större tyngd får vi i vårt påverkansarbete för en bättre cancervård i Östergötland.

Medlemsavgiften är 150 kr per år, stödmedlem betalar 60 kr per år.
Avgiften sätts in på Moa-Linas plusgiro konto 92 580-0.
Glöm inte att ange namn, adress och E-postadress.
Du kan också kontakta vår medlemsansvariga:
Clary Lindman, 070-374 73 65 eller medl_ansv@moa-lina.se

Du kan även anmäla dig HÄR via ett elektroniskt formulär!