Hjärtats rum 13/9, 11/10, 15/11, 6/12

Hjärtats rum – möten för dig som fått cancer och dig som närstående

Hjärtats rum är möten för dig som fått ett cancerbesked, och till dig som är närstående. Det är säkert många tankar och även praktiska frågor som du funderar på. Vid vissa tillfällen kan du delta i en aktivitet inom olika områden, men det viktigaste är att det finns en mötesplats där du kan möta andra i samma situation och fika tillsammans.

Ge hjärtat rum!

Möten hösten 2018
Hjärtats rum hålls fyra torsdagar under hösten, kl 13:00 – 16:00
13 september, 11 oktober, 15 november och 6 december.

Program hösten 2018
13 september 2018 kl. 13:00-16:00
Maria Linderström, ”Må bra med kultur”

11 oktober 2018 kl. 13:00-16:00
Gunilla Ringdahl, sex och samlevnad efter cancer

15 november 2018 kl. 13:00-16:00
Fredrik Sjöstrand (M), cancervården

6 december 2018 kl. 13:00-16:00
Srinivas Uppugunduri, Verksamhetschef och Adj. professor från Regionalt cancercentrum sydöst, kommer och talar om framtidens cancervård.

Du behöver inte anmäla dig i förväg. Träffarna är öppna för cancerpatienter och deras närstående i sydöstra sjukvårdsregionen. Det är kostnadsfritt att delta. Vi bjuder på fika.

Kontaktpersoner från RCC Sydösts patient-och närståenderåd, om du har frågor eller synpunkter på Hjärtats rum:
Yvonne Subay telefon 0733-521 479 subay@live.se
Ulla-Karin Svensson telefon 070-319 21 48 alice5411@live.se

Adress
Ronald McDonald Hus

Garnisonsvägen 11
582 30 Linköping

Hjärtats rum broschyr höst 2018