Årsmöte 8 mars kl. 18:00

  • Torsdag den 8 mars 2018 kl 18:00 på Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping.
  • Föreningen bjuder på förtäring och underhållning.
  • Anmälan senast den 26 februari till Anita Aktanius 076-635 93 55 sekr@moa-lina.se

Årsmöteshandlingar kommer att finns tillgängliga på begäran hos Anita Aktanius, två veckor före årsmötet och i samband med årsmötet.

Varmt välkommen!