2015-04-16 extra årsmöte

Välkommen till extra årsmöte

Torsdag 16 april 2015 klockan 18:00
i Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan i Linköping

På årsmötet ska nya stadgar fastställas. Stadgarna är framtagna och fastställda av BRO;s riksstämma i november 2014 och måste även fastställas på de lokala föreningarnas årsmöten vilket inte skedde på det ordinarie årsmötet. Stadgarna finns tillgängliga på Moa-Linas hemsida via länk till BRO och kan även erhållas från ordf@moa-lina.se