2015-04-16 bröstrekonstruktionsalternativ

Välkommen till informationskväll

Torsdag 16 april 2015 klockan 18:15
i Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan i Linköping

Plastkirurg Johann Zdolsek från US föreläser om BRÖSTREKONTRUKTIONSALTERNATIV